Sunfish training

Verder is er afgesproken met Johan Stam (fameus Laser zeiler) om op zaterdag 16 juni (een week v