Wedstrijdzeilen

Er staan jaarlijks ongeveer tien wedstrijden op de zeilkalender. Aan een aantal wedstrijden kan je zondermeer meedoen (evt met een ad-hoc zeilnummer van tape). Voor deelname aan het Open NK en de grotere (multi-klasse) evenementen is nodig:

  1. Een Sunfish die voldoet aan de Klassevoorschriften;
  2. Lidmaatschap van een watersport vereniging;
  3. Een zeilnummer. Een Sunfish zeilnummer kan je aanvragen mbv ons contactformulier. Hier zijn geen kosten aan verbonden (uiteraard moet je wel zelf de plakcijfers kopen);
  4. Een startlicentie. Aanvragen van een startlicentie doe je met de Aanvraag meetbrief en startlicentie (Word document). Verstuur deze aanvraag aan het SRCN secretariaat, die voor verdere afhandeling zorgt. *)

*) Let op! De verwerking door het watersportverbond duurt een paar weken (er wordt een op naam gestelde sportpas aangemaakt).
De licentie wordt automatisch jaarlijks verlengd, je ontvangt automatisch een factuur van het Watersportverbond.

Meetbrieven

Je kan meetbrieven opvragen bij het Watersportverbond.