1981 SRCN Jaarverslag

Via deze Sunfish-krant willen wij onze aktiviteiten van het afgelopen jaar nog eens belichten aan de hand van verslagen van deelnemers(sters) en supporters .
Het is misschien tevens een “warming-up” voor de start van ons nieuwe seizoen zaterdag 17 april l
Allereerst een overzichtje van de door de S.R.C.N. georganiseerde aktiviteiten in 1981 :

U ziet we hebben met z’n allen niet stil gezeten. De opkomst was, zoals we bij elk evenement gewend zijn, vrij groot ; zo tussen de 20 en 30 deelnemers. Het aantal leden van onze klassevereniging ligt inmiddels boven de 80 I
Zo langzamerhand is de tijd dan ook rijp een deel van de organisatie van Sunfish evenementen over te laten aan daarin gespecialiseerde organisaties als zeilverenigingen.
Indien wij onze erkenning er door krijgen is het mogelijk de organisatie van het hele wedstrijdgebeuren aan deze verenigingen over te laten. Dit scheelt de S.R.C.N. een hoop werk l
Daar wij echter niet een “wedstrijd” – vereniging zijn maar ook, en eigenlijk juist een gezelligheidsvereniging zullen wij dit jaar ook een aantal ” gezelligheids evenementen organiseren.
Moor hierover tijdens de jaarvergadering.
Wij rekenen op uw komst, met boot, films en fotoboeken !I
Namens het bestuur,
Hans v.d. Brink ( voorzitter )

Previous post 1982 3e Open NK Sunfish
Next post 1982 Wedstrijdverslagen