1983 SRCN Jaarverslag

Het jaar 1983 is voor de SunfishkIasse een goed jaar geweest met een redelijke toeloop van nieuwe leden# die wij echter nog niet zoveel op de wedstrijdvelden hebben gezien. (Niet bang zijn en komen!)
Tegenover het aantal nieuwe leden staan echter ook een aantal, die wij (het bestuur) doorgehaald hebben als lid, omdat men ondanks herhaald aandringen de contributie niet heeft betaald! Uiteraard waren er ook mensen, die keurig schriftelijk hebben opgezegd.
Financieel staat de vereniging er desondanks niet slecht voor, mede dank zij het feit, dat Wayler Boardsailing de portikosten (de grootste kostenpost) voor haar rekening heeft genomen en de verkoop van de Sunfish-T-shirts en posters heeft een niet onaardig bedrag opgebracht. Vooral tijdens de HISWA 1983 toen er ook een Sunfish op de stand van het KNWV stond, zijn er veel posters en T-shirts verkocht.
Wat de wedstrijden betreft, daarvan zijn de uitslagen al in vorige mailingen vermeld. Bovendien gaan hierbij uitgebreide verslagen van de wedstrijden op Vinkeveen, Heeg en van de Nederlandse Kampioenschappen.
Voorts nog een kort overzicht van het Westrijdprogramma 1983:
De opkomst bij de Openingswedstrijden (en Jaarvergadering) te Vinkeveen op zaterdag 23 apriI was redelijk en het was verheugend een aantal nieuwe Sunfishleden te kunnen begroeten.
De lokatie “In de Veenderij” is voor wat het zeilen betreft prima geschikt, maar voor het houden van een jaarvergadering veel minder, Bovendien zijn de consumpties er vrij prijzig. Toch was er fijn gezeild en minder goed vergaderd (niet verstaanbaar), maar al met al een goed begin van het seizoen 1983.
Aan de “Kleine Sneekweek” van 12 t/m 15’mei (met die Hemelvaartdagramp) deden maar 13 SunfishzeiIers mee; wat teIeurstellend.
Aan de door W.V.Bestevaer op 4 en 5 juni georganiseerde wedstrijden deden 29 deelnemers mee, waarvan 23 leden van de SRCN,
Van de wedstrijden op Vinkeveen en Heeg treft u de verslagen hierachter aan.
De wedstrijden van de AIkmaardermeerweek telden niet voor de jaarprijs. Desondanks waren er 11 Sunfishdeelnemers, die alle soorten wind hebben meegemaakt van 6 tot 0 maar altijd was het stralend weer, Goede kampeermogelijkheden en zeIfs ‘s-avonds mogelijkheid tot dansen!
Van het wedstrijdcommittee van de Sneekweek vernamen wij dat er slecht 1 Sunfish-inschrijver was. Geen sukses dus, Deze wedstrijden tellen overigens ook niet mee voor de jaarprijs.
WV Bestevaer organiseerde het Open NK. Omdat slechts de bij het KNWV geregistreerde leden konden deelnemen, was het aantal deelnemers minder dan de voorgaande jaren. Er was gerekend op 22, maar er kwamen er 22, dus dat viel toch weer mee.

Previous post 1983 4e Open NK Sunfish – Medemblik
Next post Sunfish Worlds 1984 report