1985 SRCN Jaarverslag

Bestuur

  • Voorzitter: Hans van den Brink
  • Secretaris: Greet Dekker-Bruning
  • Penningmeester: Hans Veger
  • Bestuursleden: Ineke van Leenders, Jan Muntendam, Albert Ytsma

Kascommissie

  • Jan Walig
  • Machiel van de Berg

Verslag

Intussen hebben wij het vijfde jaar van het bestaan van de Nederlandse SunfishkIasse al weer achter ons, Dit feit hebben wij op grootse wijze gevierd tijdens het weekend 17 en 18 augustus aan de Wijde AA. Henk Nauta heeft daar uitvoerig verslag van gedaan in ons Sunifish Nieuws van September 1985. Tevens had dit weekend ook ten doel de promotie van de S.R.C.N. omdat daar nogal wat Sunfishes varen, die nog geen lid waren. Overigens werden daar ter plekke al 3 nieuwe Ieden geboekt en de anderen komen t.z.t. ook wel!
Al met al schommelt ons ledental nu om de 77, ondanks enkele opzeggingen en een enkele doorhaling vanwege wanbetaling, toch 7 Ieden meer dan vorig jaar en eigenijk een stijging van 10%!
Uit het financieel verslag van onze penningmeester blijkt, dat wij na de “aderlating” van het lustrumfeest er toch nog redelijk goed voorstaan met ruim 4.400 HFL aan liquide middelen.
Verder bezitten wij nog dozen vol T-shirts, maar jammergenoeg zijn de grote maten langzamerhand bijna uitverkocht. Ook zijn er nog 20 stuks emblemen, die voor f 7,50 (kostprijs) nog verkocht kunnen worden.
Dit jaar stond er weer een Sunfish op de stand van het KNWV, maar deze stond zo achteraf, dat het nut daarvan ook niet zo groot was. Aanvankelijk zou er helemaal geen Sunfish komen, maar na enige steekhoudende argumenten bij het Verbond te hebben ingebracht, was dit het uiteindelijke resuItaat.
Het zeilseizoen 1985 zou al op 2 maart beginnen met de wedstrijden om de HISWA-bokaal en Jaap Bark zou voor ons meedoen, maar de wedstrijd ging niet door vanwege ijsgang!
Op 31 maart werd door 5 zeilers weer deelgenomen aan de wedstrijden om de “Single handed Cup”, georganiseerd door de Contenderklasse. Door de ook nu nog zeer koude weersomstandigheden waren er onder de SunfishzeiIers ook 2 uitvallers, terwijl Ruud v.d.Brink met 148,82 punten een minieme voorsprong op Geert v.Leenders 148,91 pnt. behaalde. Door het ongunstige SW-cijfer van 116 (te laag voor de Sunfish) kwamen wij als team op de laatste plaats.
Op 11 en 12 mei hebben 9 enthousiaste leden deelgenomen aan een trainings-weekend te Uitdam. Zo’n weekend staat onder leiding van 2 KNWV-trainers en de deelnemers vonden dat zij er veel van hadden opgestoken.

Sunfish Jaarprijs

Nederlands Kampioen

Uitslagen

Worlds

Previous post 1985 6e Open NK Sunfish
Next post Sunfish Worlds 1986 report