1986 SRCN Jaarverslag

Intussen hebben wij het zesde jaar van het bestaan van de Nederlandse Sunfishklasse al weer achter ons, Wat de deelname aan de wedstrijden betreft niet het beste jaar, niet eens gemiddeld 10 deelnemers per wedstri jd .
De Nederlandse Kampioenschappen werden door het AIkmaardermeer Comite georganiseerd en er werd samen met de Sharpies gezeiId, verdeeld over 2 weekenden van 23/24 en 30/31 augustus. Jaap Bark werd vol overtuiging Nederlands Kampioen met 6 overwinningen! Hij mocht daarmee de mooie wisselprijs behouden, omdat hij deze driemaal achterelkaar gewonnen heeft. Vijf zeilers t.w. Albert IJtsma, Onno Boers, Terry van elzen, Rob Lastdrager en Martijn Koster hebben op 13 april meegedaan aan de Singlehanded Trophee wedstrijd, welke weer op Loosdrecht werd gezeild.
De wedstrijd om de “HISWA Bokaal”, welke op de zondag voor de HISWA-tentoonstelling op de Nieuwemeer te Amsterdam verzeiId wordt en waaraan Joost van Leenders zou deelnemen, werd vanwege ijsgang! evenals het jaar daarvoor, afgelast.
Een zeiler, t.w. Jan Dekker, heeft deelgenomen aan de Senior Olympics 1986 op Curacau. Hieraan kunnen zeilers van 40 jaar en ouder deelnemen; deze worden onderverdeeId in Ieeftijdsgroepen van 5 jaar, dus bijv. 40t/m 44/ 45 t/m 49 jaar enz. Jan Dekker hield de Nederlandse kleuren hoog door op een vijfde plaats in het algemeen klassement en een eerste plaats in zijn Ieeftijdsgroep te eindigen.
Tijdens de Kleine Sneekweek blonken de Sunfishes niet uit door een groot deeInemersveId, maar weI door voor het Starteiland te showen, dat zij nog best konden zeilen, ondanks het feit dat de wedstrijden vanwege teveeI wind waren afgelast.
De Europese Kampioenschappen, waaraan al veel organisatorisch werk was besteed door zoweI W.V.Bestevaer, de ZaanIandsche Zeilvereeniging en de Sunfishklasse, werden jammer genoeg afgelast door te weinig inschrijvingen.
In 1986 telde de klasse 74 leden, van wie er 11 voor 1987 hebben opgezegd en van wie er 3 door het bestuur van de ledenlijst zijn geschrapt vanwege wanbetaling en verhuizing, zonder nieuw adres door te geven.
Begin 1987 dus 61 leden, maar intussen zijn er weer 4 nieuwe leden bijgekomen.
Uit het financieel verslag van de penningmeester blijkt, dat de klasse ruim 5500 HFL aan liquide middelen rijk is aan het eind van het jaar, maar dat hierin ook aI een gedeelte van de contributie 1987 verdisconteerd is. Wat de financien betreft dus geen sIecht beeId.

Previous post 1986 7e Open NK Sunfish – Alkmaardermeer
Next post 1987 Open NK Sunfish