ONK Sunfish 1987

Dit kampioenschap werd van 9 t/m 12 juli gehouden op het Hoornse Hop en georganiseerd door de WSV “Hoorn”. Er werd overigens samen met de Contender-kIasse gevaren, een prima kombinatie, omdat de boten eIkaar nauwelijks in het “vaarwater” zaten. De SunfishzeiIers kregen allengs bewondering voor de ContenderzeiIers, omdat je behoorlijk wat in je mars moet hebben om deze boten (een eenmansboot met trapeze) goed te kunnen zeilen. Er bleek dan ook we een enorm onderIing verschil.
De wedstrijden werden alle vier dagen begunstigd door veeI en zeIfs heel veeI wind, hetgeen niet door iedereen op prijs gesteld werd en zeker niet door de beide dames, Greet Dekker en Petra Siebelink. Bovendien is het Hoornse Hop niet het makkelijkste water; een rommelige en zeer hoge golfslag. De buitenlandse zeilers, 4 Denen, 2 Zweden en 3 uit Curacau hadden daar dan ook best moeite mee. Dat nam echter niet weg, dat de Deen Morten Bove alle Nederlanders het nakijken liet in de 1e wedstrijd. Voor Jaap Bark, kampioen 1984, 1985, 1986, waarbij hij in 1986 alle wedstrijden op de eerste plaats eindigde, een extra uitdaging. De 2e wedstrijd werd hij gelijk weer eerste, maar dat bleef ook zijn enige eerste plaats, hetgeen de spanning in het klassement overigens ten goede kwam. Tot de laatste wedstrijd bleef hij op de eerste plaats staan, hoewel met zeer gering verschiI met de drie volgende zeilers t.w. Jan Walig, Jurgen Schneider en Morten Bove, die toen nog allemaaI een kans maakten om kampioen te worden.
Intussen was er aI het een en ander gepasseerd; vrijdagmorgen was door het zeer slechte zicht het startschip voor veeI zeilers moeilijk te vinden (men vaart kennelijk altijd achter de verkeerde boot aan!). Toen werd de B-boei voor de bovenboei aangezien en door de Contenders aIs zodanig gerond, hetgeen later met protesten nog veel problemen gaf.
De SunfishzeiIers, die al eens zo’n situatie meegemaakt hadden en daardoor wat oplettender, voeren weI naar deze boei, maar hadden in de gaten dat zij naar A moesten. De zeilers, die direkt daar heenvoeren, Iagen gelijk een straatlengte voor. De middagwedstrijd begon met een windje 4, maar van het ene moment naar het andere veranderde dat in een dikke 6, zodat de lichte zeilers in de problemen kwamen en daardoor ook behoorIijk achterop. Jurgen Schneider werd 1 en nieuwkomer in de Sunfish, MichieI Pals tweede.
De laatste 3 wedstrijden werden door de 62-jarige Jan Walig gewonnen, die door in de laatste wedstrijd ook als eerste te eindigen zijn kam-pioenschap veiI ig stelde.

Previous post Sunfish Worlds 1986 report
Next post Sunfish Worlds 1987 report