1987 SRCN Jaarverslag

Wij hebben nu alweer het zevende jaar achter de rug van de nederlandse SunfishkIasse. De deelname aan de geprogrammeerde wedstrijden was niet overweldigend: aan de Openingswedstrijden deden 13 zeilers mee, in Heeg 11 en aan de Open Nederlandse Kampioenschappen 24 zeilers. Hierbij waren 3 Denen, 3 Zweden en 3 zeilers van Curacau. De onderlinge sfeer was uitstekend tijdens deze wedstrijden en tot de laatste wedstrijd vreselijk spannend, omdat er in die wedstrijd pas beslist ging worden wie er kampioen werd. En na drie jaar hegemonie van Jaap Bark werd dat Jan Walig.
Aan de Alkmaardermeerweek deden geen Sunfishzeilers mee en aan de laatste door Bestevaer te Medemblik georganiseerde wedstrijden slechts 4 Sunfishzeilers! Al met al een wisselend resultaat.
Op de HISWA 1987 stond weer een Sunfish op de stand van het KNWV samen met veel andere vertegenwoordigers van zeilklassen.Op 9 van de 10 dagen stond er een Sunfishlid bij de boot, die ter beschikking was gesteld door Rob Lastdrager, die samen met Terry van Velzen ook voor het vervoer heen en terug zorgde.
Ineke van Leenders heeft zeIfs twee dagen voor haar rekening genomen, terwijl Onno en Eelco Boers de grootste omzet hadden met de verkoop van T-shirts en posters t.w. 52 HFL; zij hadden wel het voordeeI, dat het zondag was.
Verder deden Joyce Zuiderbaan, Marco Bersee, Richard Klabbers, Albert IJtsma, Jaap Visser, Martijn Koster en Klaus Schneider hun best.
Vijf Nederlanders deden er mee aan de Sunfish Wereldkampioenschappen, die van 26/9 t/m 3/10 1987 op Aruba werden gehouden. Dat waren: Jan Dekker Greet Dekker, Jan Walig, Henk Tulp en Gerrit Hinrichs, die voor de Marine op Aruba gestationeerd is. Van deze vijf waren Gerrit Hinrichs met zijn 21ste plaats en Jan Walig met zijn 25ste plaats het meest suksesvol; niet gek in een veld van zeilers, die veel meer gelegenheid hebben dan wij hier in Nederland.
Begin 1987 telde de klasse 61 leden en aan het eind van het jaar door 3 opzeggingen en 5 nieuwe leden kwam het totaal op 63.
Uit het financieel verslag blijkt, dat de klasse ruim 5700 HFL aan liquide middelen rijk is aan het eind van het jaar, dus wat dat betreft is de klasse er op vooruitgegaan.
In de International Sunfish Class Association is de NederIandse klasse vertegenwoordigd door Jan Walig, die lid is van de Advisory Council en door Greet Dekker in de World Council en het International Regatta Committee.

Previous post 1987 Sunfish Worlds report
Next post 1988 9e Open NK Sunfish – Amstelmeer