1988 SRCN Jaarverslag

Wij hebben nu alweer het achtste jaar achter de rug van de Nederlandse Sunfishklasse. De deelname aan de geprogrammeerde wedstrijden was niet overweldiggnd. Aan de Openingswedstrijden deden 11 klasseleden mee plus nog een aantal jonge Sunfishzeilers van Bestevaer, dus lag er nog een aardig “veld” op het water. Op Vinkeveen waren 9 zeilers, maar veel gezeild werd er niet; zaterdag een spannende wedstrijd, maar zondag stond er zoveel wind, dat niet iedereen het water opging. Daarentegen zijn er ook zeilers die dan pas echt in hun element zijn, zoals Jan Walig en Klaus Schneider! Bij de prijsuitreiking werd nog wel even met bewondering over die Sunfishes gesproken, omdat er met zoveel wind nog mee gevaren kon worden.
Ook op Heeg gooide de wind ‘s-zondags roet in het eten. Zaterdag lekker gezeild met Klaus als glunderende winnaar, maar zondag voeren de heren wedstrijdzeilers nog wel naar het startschip, maar de wedstrijden werden afgelast.
Ook de Nederlandse Kampioenschappen, waaraan maar 12 zeilers deelnamen, werden onder zeer winderige omstandigheden verzeild; een wedstrijd daardoor zelfs nog afgeIast. Verder was het weer ook niet je dat en het “tent leven” niet ideaal. Zeker niet voor Alex Roose, onze deelnemer uit Curacau; de wind was geen probleem, maar wel de temperatuur! Hoewel dat zijn zeilprestaties niet echt beinvloedde, want hij werd tweede achter Jaap Bark, die weer eens kampioen werd. Overigens stelde hij dat pas zeker in de laatste wedstrijd, want tot dan hadden Jan Walig en Alex ook nog een kans.
Het Familie-weekend in September op de Wijde Aa was een sukses. Daar hebben zaterdag wel 18 Sunfishes meegedaan aan het Admiraalzeilen, dat door de zeilschool aldaar t.g.v. het zoveelste lustrum was georganiseerd. Een enig gezicht al die Sunfishes achter elkaar. Daarna nog een wedstrijd gezeild en ‘s-avonds de dag afgesloten met een gezellige barbecue. Zondag werd een goeie zeildag met een wedstrijd voor 2 personen per boot en als slotwedstrijd een teamwedstrijd in estafettevorm; erg leuk.
Begin 1988 telde de klasse 63 leden en aan het eind van het jaar 55; 5 leden werden afgeschreven, omdat zij op herhaalde verzoeken toch hun contributie niet betaalden, 1 lid is verhuisd zonder zijn nieuwe adres door te geven en 11 leden zegden hun lidmaatschap op en er gaven zich 9 nieuwe leden op.
Aan de Wereldkampioenschappen, die dit jaar in de 2e helft van September op de Bahama’s werden gehouden, werd alleen door Jan Walig deelgenomen, niet echt spectaculair, want hij werd slechts 63ste van de 72 deelnemers.

Previous post 1988 Sunfish Worlds report
Next post 1989 10e Open NK Sunfish – Wolderwijd