1991 SRCN Jaarverslag

Het jaar 1991 werd wat het zeilen betreft gedomineerd door het Wereldkampioenschap op Curacao in augustus. Elf nederlandse zeilers namen hieraan deel met als beste zeiler Rob v.d.Gulik op de 30ste plaats en daarop volgend Paul v\Alphen op de 42ste plaats. Het resul-taat van de anderen was niet echt om over “naar huis te schrijven”! Maar•iedereen, ook de supporters hebben aan een geweldig evenement deelgenomen met als sluitstuk een grandioos “awardsdinner”, waarbij Hans Veger, Jan en Greet Dekker en Albert IJtsma toch niet met lege handen naar huis gingen.
Verder waren er nog 8 zeilevenementen in 1991 met een gemiddeld aan-tal deelnemers van 12, waarbij de Nederlandse Kampioenschappen in Uitdam van 9 t/m 12 mei de kroon spande met 18 zeilers.
Jan Walig werd hier na een zeer spannende eindstrijd Nederlands Kampioen 1991.
Ook op Vinkeveen 8/9 juni waren wij goed vertegenwoordigd met 13 Sunfishes. Zoveel zeilers deden overigens ook mee aan de Wijnmaand-wedstrijden op 5 en 6 oktober; dit waren tevens de sluitingswedstrij-den.
In 1991 is de produktie in Amerika van de Sunfish, na het failliet van Pearson, overgenomen door Sunfish/Laser Inc., min of meer een “dochter” van North Sails. Directeur is Peter Johnstone.
Voor de Sunfishklasse een verbetering, temeer daar zij de Sunfish als een “opstap” boot beschouwen voor mensen, die voor het eerst in aanraking met het zeilen willen komen; niet duur en makkelijk.
Zij vinden hun investeringen in de toekomst van de zeilsport, investeringen in de toekomst van hun “business”.
Jan Walig is als Nederlands Kampioen door de 16m2-klasse uitgenodigd deel te nemen aan de “Primus-Inter-Pares” wedstrijden. Dit is een wedstrijd voor alle klasse-kampioenen in 16m2-en. Deze wedstrijden vonden op 12 en 13 oktober plaats op de Loosdrechtse Plassen. Er was ooit wel eens een verzoek aan de 16m2-klasse gedaan, maar men vond ons toen nog niet “volwassen” genoeg! Leuke bijkomstigheid was, dat Jan wel de oudste deelnemende kampioen was.
Jan Walig en Greet Dekker hebben weer een KNWV-vergadering bezocht, die voornamelijk handelde over het ORGANISATIEPLAN WEDSTRIJDZEIL-SPORT. Het doel hiervan is o.a. de bestuurlijke organen van het KNWV dichter bij de wedstrijdzeiler te brengen.
Ook wordt hierbij geregeld het af- en aanvoeren van wedstrijdklassen. Voorlopig loopt onze klasse nog geen gevaar afgevoerd te worden als Internationale klasse.
Er zijn dit jaar 6 nieuwe leden bijgekomen, 3 leden hebben regle-mentair opgezegd t.w. Tjidde Boers, Th. Bijwaard en let v.Kerkwijk. In overleg met de penningmeester is besloten wegens jarenlange achterstand de 4 leden te royeren. Eind 1991 hebben wij dan 62 leden.

Previous post 1991 Sunfish Worlds 1991
Next post Sunfish Worlds 1992 report