Curacao Regatta


Op dit moment is de organisatie van de Curacao Regatta druk doende de mogelijkheden te onderzoeken om de dit jaarlijkse evenement te verplaatsen naar een datum die beter past in het schema van de lokale en regionale zeilers. De gedachten gaan hierbij uit naar een meerdaags evenement rond Pasen. Deelname staat open voor iedereen, maar gezien de logistieke problemen en de teruglopende belangstelling van deelnemers uit het buitenland, zal de organisatie zich niet langer bezig houden met het organiseren van collectief bootvervoer vanuit Europa en Amerika. Indien gewenst, kan de organisatie wel als intermediair optreden om lokaal een boot te huren. Binnen enkele weken, zal iedereen door middel van de website en een nieuwsbrief op de hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen.
http://www.curacaoregatta.com/