30e kruis van Heeg


Vanwege de zeer geringe belangstelling voor het Alkmaar Open heefthet bestuur van deSRCN gezocht naar een vervangende wedstrijd.Hierbijis de keus gevallen op het 30e kruis van Heeg, een eendaagse wedstrijd op het Heegermeer/Fluessen. Er zaldoor deSunfishes 1 ronde gezeild worden, wat afhankelijk van de wind neerkomt op pakweg 3 uur zeilen. Alle informatie is te vinden op dewebstek van de wedstrijd (druk hieronder op meer…) . Ben je van plan mee te doen, laat het apart even weten met een email!

Hyperlink

http://www.wsheeg.nl/Kruis_van_Heeg.html