Rondje Pampus voor een open IJmeer

Op 26 juli staat Rondje Pampus op de Sunfish wedstrijdkalender. Ruim een maand eerder, 20 juni, is ereen anderRondje Pampus met als doel te laten zien dathet IJmeer open moet blijven. Met deze manifestatie ondersteunt het Watersportverbond de campagne