2017-heden SRCN Jaarverslag

Bestuur

  • Voorzitter: Albert Ytsma
  • Secretaris: Greet Dekker-Bruning
  • Penningmeester: Paul van Alphen
  • Bestuursleden: Marie-Christine Breeveld, Terry van Velzen

In 2017 is besloten dat de klasse stopt als actieve wedstrijdklasse in Nederland. De SRCN beperkt zich nog slechts tot het faciliteren van de Nederlandse WK deelname.

Previous post ISCA update
Next post Eight Bells: Bruce Sutphen